Bucharest 1977

Flag: Australia Australia - 10 Athletes