Bucharest 1977

Flag: Bulgaria Bulgaria - 69 Athletes

AthleteYear of BirthGender
ANEV Grigor 1946M
ASIZOV Yachar 1952M
ASSENOV Assen 1952M
ATANASSOV Kalintscho (Kalintcho) 1934M
ATANASSOVA Mariana 1949W
BONEV Mintcho 1939M
DIMITROV Atanas (Atanasse) 1950M
DIMITROV Evstati 1955M
DJANIN Anton 1955M
DONTCHEV Stephan 1946M
ENEV Ivan M
FRANTZOV (FRANZOV) Frantz (Franz) 1949M
GEORGIEV Yordan Bozhilov1960M
GOGOV Vladimir 1951M
GUEORGIEV Ivan 1957M
GUETZOV (GUETSOV) Ivan 1949M
HUBENOV Todor 1952M
ILTCHEV Slavtcho 1954M
ISSOV Halil 1946M
IVANOV Ilia 1950M
IVANOV Ivan 1945M
IVANOV (KIRILOV) Petko 1948M
IVANOVA Sabka 1959W
JOTZOV Valentin 1954M
KATERINOV Nikolai 1952M
KIROV (TONEV) Tonio (Toniou) 1944M
KIRTCHEV (KIRTSCHEV) Dimitre (Dimitar) 1947M
KOMITOV Todor 1958M
KRATCHOLOV Aleksandre 1952M
KURDOV Marin Elefezov1949M
MEHANDJISKI Naiden 1948M
MIHAYLOV Lubomir Atanassov1936M
MITEV Ivan 1953M
MOMTSCHIL (MOMTCHIL) Yovkov (Iovkov) (Jovkov) 1949M
NIKOLOV Stoyan 1956M
NIKOLOV (VALKOV) (BAIKOV) Kantcho (Kantscho) 1939M
PANAYOTOV (PANAIOTOV) Slavtcho 1946M
PASKALEV Naiden 1955M
PAVLOV Boitcho 1952M
PEEV Petko 1947M
PIRANLIEV (PIRINLIEV) Atanass (Atanas) G.1956M
PISSACHKI (PISACHKI) Boris 1941M
RADULOV Dimitar 1952M
REDJEPOV Mehmed Ahmedov1953M
REDZHEB Nedzhadin Hamiza1961M
ROMANOV Alexander S.1963M
SALIEV Mustapha 1955M
SIRAKOV Hussein 1955M
SLAVEIKOV Argir 1953M
STAIKOV (STAYKOV) Veliko 1957M
STOITCHKOV Lutchian 1956M
TAHIROV Mustapha 1953M
TODOROV Emil 1934M
TODOROV Natcho 1947M
TODOROV Todor 1953M
TOMOV Toni 1951M
TOPALOV Gueorgui (Georgi) 1951M
TOTOLAKOV Ivan 1949M
TZONEV Dimitre 1944M
TZVETKOV Boris 1941M
UMEROV Choukri 1955M
VARADINOV Plamen 1952M
VASSILEV Nikolai 1955M
VIDELOV Vladimir 1952M
VULDJIEV Angel 1950M
YANEV Luben 1951M
YANKOVA Rumiana 1947W
YORDANOV (YAKIMOV) (IAKIMOV) Sava 1947M
ZAHOV Gueorgui B.1955M