Washington DC 1965

Flag: Japan Japan - 7 Athletes