Melbourne 2005

Flag: Australia Australia - 5 Athletes