Dmitry Lyvovich KUZNETSOV

Photo - KUZNETSOV Dmitry
2009
Photo - KUZNETSOV Dmitry
2017

Flag - RUS Russian Federation

Born: 1974

GamesSportEventResult
Copenhagen 1997BadmintonSingles
Copenhagen 1997BadmintonDoubles
Melbourne 2005BowlingSingles
Melbourne 2005BowlingDoubles
Melbourne 2005BowlingTrios
Taipei 2009BowlingSingles
Taipei 2009BowlingDoubles
Taipei 2009BowlingTeam7th
Taipei 2009BowlingTrios
Sofia 2013BowlingSingles8th
Sofia 2013BowlingDoubles5th
Sofia 2013BowlingTeam
Samsun 2017BowlingAll Events
Samsun 2017BowlingSingles
Samsun 2017BowlingDoubles
Samsun 2017BowlingTrios
Samsun 2017BowlingTeam
Samsun 2017BowlingMasters