Caxias do Sul 2022 - Wrestling Greco-Roman

Flag: Turkey Turkey - 8 Athletes