Sofia 2013 - Wrestling Greco-Roman

Flag: Uzbekistan Uzbekistan - 2 Athletes

AthleteYear of BirthGender
ERNAZAROV Shakhabbos 1981M
SATTOROV Abdurakhmon 1992M