Rome 2001 - Wrestling Greco-Roman

Flag: Moldova Moldova - 1 Athlete

AthleteYear of BirthGender
MUTAVCI Vasili 1970M